Stratēģija
un pētniecība

Biznesa, produktu, zīmolu un komunikācijas attīstības pētniecība un stratēģiskā plānošana. Tirgus, sabiedrības un mērķauditorijas izpēte. Starpdisciplinārās sadarbības projektu koordinēšana aģentūras grupas ietvaros, nodrošinot efektīvu projektu izpildi.

Iedziļināšanās un pamatota pārliecība par kopējiem sasniegumiem.

IDEA GROUP