PR & satura
mārketings

Dialoga nodrošināšana ar sabiedrību, veidojot abpusējas un veselīgas attiecības, kas ļauj veicināt zīmola atpazīstamību, attīstību un uzticību tam. Komunikācijas disciplīnas – masu mediji, sociālie mediji, influenceri, pasākumi un iesaistoši digitāli risinājumi.

Cilvēcīga komunikācija panākumu vārdā.

IDEA PR