Radošie
pakalpojumi

Izpētē balstīta komunikācijas stratēģiju, konceptu, ideju un kampaņu izstrāde. Ideju realizēšana: video klipi, drukātā reklāma, radio reklāma, zīmolu un kampaņu mājas lapas, mūsdienīgi interaktīvie un digitālie risinājumi. Integrētu kampaņu īstenošana sadarbībā ar mediju, satura mārketinga un sabiedrisko attiecību, pasākumu aģentūrām.

Izpratnē un mērķos sakņots neierobežots radošums.

IDEA AD